Polska prasa (1, 2, 3) cytuje artykuł z Sunday Times’a zawierający treść listu ambasadora Zjednoczonego Królestwa (ZK) w Rzeczpospolitej.

List ten zawiera szkic przemówienia dla Premiera ZK. W jednym jego fragmencie znajduje się taki akapit:

[Aside: PM Marcinkiewicz: you asked me recently to help with ELT in Polish schools – spend 100 million of the Fund on this, so that every kid learns English, plus save money by shutting down French and German language classes!]

Tu przesadził i to znacznie! Szczególnie, że dalej idzie tak:

The Fund will give the UK and British expertise and the English language together a dominant economic, political and intellectual position in the most dynamic region of Europe for decades to come, forcing legal and business reform on a huge scale according to the purest Anglo-Saxon principles.

Co za arogancja!

Reklamy