Lipiec 2006


Yet another great essay by Paul Graham.

If I could go back and redo my twenties, that would be one thing I’d do more of: just try hacking things together. Like many people that age, I spent a lot of time worrying about what I should do. I also spent some time trying to build stuff. I should have spent less time worrying and more time building. If you’re not sure what to do, make something.

Reklamy

A fantastic idea by Maciej Ceglowski: to make letters of Pushkin available as an IMAP mailbox.

In the future I would like to set up an IMAP server for this kind of historical correspondence, so people can annotate letters by replying to them. For the moment, I’m just trying to amass material – drop me a line if you know of good online sources for other authors.

Tu jest bookmarklet, bookmarklet który sprawdza książki z amazon.com w Bibliotece głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bookmarklet otwiera się w nowym oknie, i wykorzystuje interfejs do katalogów bibliotecznych zwany KaRo tworzony na UMK w Toruniu.
Następnym krokiem może być bookmarklet wydający wpis bibliograficzny w BibTex-u.

[Pierwsze bookmarklety tego typu powstały cztery lata temu, a ich pomysłodawcą był Jon Udell.]

[UPDATE 2006-07-21]: WordPress nie pozwala na stosowanie na stronach JavaSkryptu, więc podaję poniżej treść Bookmarkletu literalnej formie:

javascript:var%20re=/([\/-]|is[bs]n=)(\d{7,9}[\dX])/i;if(re.test(location.href)==true) {var%20isbn=RegExp.$2;void(win=window.open(‚http://karo.umk.pl/cgi-bin/BG/Z2W120/z2w_f.pl? dist=2&bib=UAM&pp=1&detail=4&qt=F&pm=f&st1=ie’+isbn,’LibraryLookup’, ‚scrollbars=1,resizable=1,location=1,width=575,height=500’))}

[należy usunąć spacje spomiędzy linijek]