Tu jest bookmarklet, bookmarklet który sprawdza książki z amazon.com w Bibliotece głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bookmarklet otwiera się w nowym oknie, i wykorzystuje interfejs do katalogów bibliotecznych zwany KaRo tworzony na UMK w Toruniu.
Następnym krokiem może być bookmarklet wydający wpis bibliograficzny w BibTex-u.

[Pierwsze bookmarklety tego typu powstały cztery lata temu, a ich pomysłodawcą był Jon Udell.]

[UPDATE 2006-07-21]: WordPress nie pozwala na stosowanie na stronach JavaSkryptu, więc podaję poniżej treść Bookmarkletu literalnej formie:

javascript:var%20re=/([\/-]|is[bs]n=)(\d{7,9}[\dX])/i;if(re.test(location.href)==true) {var%20isbn=RegExp.$2;void(win=window.open(‚http://karo.umk.pl/cgi-bin/BG/Z2W120/z2w_f.pl? dist=2&bib=UAM&pp=1&detail=4&qt=F&pm=f&st1=ie’+isbn,’LibraryLookup’, ‚scrollbars=1,resizable=1,location=1,width=575,height=500’))}

[należy usunąć spacje spomiędzy linijek]

Reklamy