Pierre Sorlin — Mass Media

Książka może i ciekawa, ale na pewno nie w polskim tłumaczeniu. Niekonsekwencja w terminologii i literalność przekładu: zarówno leksykalna jak i gramatyczna. Akapity długie i z wyrwanymi zdaniami. Niesamowita liczba truizmów, generalizacji i odwołań do ogólnej wiedzy czytelnika.

Ogólnie mówiąc nie polecam.

Reklamy